گیلنا – طی حکمی از سوی مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا ملاح به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل راه آهن شمال ۲ منصوب شد.

به گزارش گیلنا از رشت، طی حکمی از سوی مرتضی جعفری، معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا ملاح به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل راه آهن شمال ۲ منصوب شد.

در بخش از این حکم آمده است:
با توجه به تجربیات و سوابق خدمتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ و با استناد به ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان سرپرست معاونت فنی در اداره کل راه آهن شمال ۲ منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال همواره در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.